Polityka prywatności Organic Aromas

Najnowsza aktualizacja, poprawka i data wejścia w życie 21 września 2020 r
 

Organic Aromas jest zgodny z ramami Tarczy Prywatności UE-USA określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Organic Aromas poświadczył Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między warunkami niniejszej polityki prywatności a zasadami Tarczy Prywatności, pierwszeństwo mają Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z naszym certyfikatem, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov/

Federalna Komisja Handlu jest odpowiedzialna za zgodność organicznych aromatów z Tarczą Prywatności.

Organic Aromas informuje, że osoba fizyczna ma możliwość, pod pewnymi warunkami, wszczęcia wiążącego arbitrażu w przypadku skarg dotyczących zgodności z Tarczą Prywatności, które nie zostały rozwiązane przez żaden z innych mechanizmów Tarczy Prywatności. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction 

W ramach Tarczy Prywatności UE-USA niezależnym organem zajmującym się rozstrzyganiem sporów wyznaczonym do rozpatrywania skarg i zapewniania odpowiednich bezpłatnych środków odwoławczych jest panel ustanowiony przez organ ochrony danych. 

Organic Aromas zobowiązuje się do przestrzegania zasad wszystkich danych osobowych otrzymanych z UE w oparciu o Tarczę Prywatności. 

Jakie informacje zbieramy? 

Zbieramy informacje od Ciebie, kiedy składasz zamówienie. 

Podczas zamawiania lub rejestracji na naszej stronie, w stosownych przypadkach, możesz zostać poproszony o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, numeru telefonu lub danych karty kredytowej. 

Prawo dostępu

Odwiedzający / użytkownicy witryny mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania, aby Organic Aromas poprawił je lub usunął, jeśli są niedokładne lub przetwarzane z naruszeniem Tarczy Prywatności.

Organic Aromas może zażądać od Ciebie określonych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, a my odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Użytkownicy mogą również zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych od Organic Aromas, klikając łącze „rezygnacja z subskrypcji” lub „rezygnacja” w e-mailach marketingowych, które wysyłamy.

Czego używamy Twoje dane? 

Wszelkich informacji, które zbieramy od Ciebie może być stosowany w jednej z następujących, sposobów: 

Do personalizacji
(Twoje informacje pomagają nam lepiej odpowiadać na Twoje indywidualne potrzeby)

Aby poprawić naszą stronę internetową
(nieustannie dążymy do ulepszania naszej oferty internetowej w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od Ciebie)

Aby usprawnić obsługę klienta
(Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na Twoje zgłoszenia obsługi klienta i potrzeby wsparcia)

Przetwarzanie transakcji

Twoje informacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, nie będą sprzedawane, wymieniane, przekazywane ani przekazywane żadnej innej firmie z jakiegokolwiek powodu, bez Twojej zgody, poza wyraźnym celem dostarczenia zamówionego produktu lub usługi.

Aby wysyłać wiadomości e-mail okresowe

Adres e-mail podany przy przetwarzaniu zamówienia może być wykorzystywany do wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących zamówienia, a także do otrzymywania sporadycznych wiadomości firmowych, aktualizacji, powiązanych informacji o produktach lub usługach itp.

Uwaga: Jeśli w dowolnym momencie chcesz zrezygnować z otrzymywania kolejnych wiadomości, dołączamy szczegółowe instrukcje wypisać na dole każdego maila.

Jak mamy chronić swoje dane? 

Wprowadzamy różne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas składania zamówienia lub wprowadzania, przesyłania lub uzyskiwania dostępu do twoich danych osobowych. 

Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe / kredytowe są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w naszej bazie danych dostawców bram płatniczych, aby były dostępne tylko dla osób posiadających specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

Po transakcji Twoje prywatne informacje (karty kredytowe, numery ubezpieczenia społecznego, finanse itp.) Nie będą przechowywane na naszych serwerach.

Czy używamy plików cookie? 

Tak (pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej dostawca usług przekazuje na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli zezwalasz), co umożliwia witrynom lub systemom usługodawców rozpoznawanie przeglądarki i przechwytywanie i zapamiętywanie określonych informacji

Używamy plików cookie, aby pomóc nam zapamiętać i przetworzyć produkty w Twoim koszyku.

Nie ujawniamy żadnych informacji stronom trzecim? 

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie przenosząc na zewnątrz stron Twoich informacji umożliwiających identyfikację.

Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze Ciebie, o ile strony te zgadzają się zachować te informacje w tajemnicy. Możemy również ujawnić Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to właściwe dla zachowania zgodności z prawem, w tym w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania, egzekwowania naszych zasad dotyczących witryny lub ochrony naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa. Jednak nieosobowe informacje o odwiedzających mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

W kontekście dalszego przekazywania, Organic Aromas jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej jako agent w jej imieniu. Organic Aromas będzie ponosić odpowiedzialność zgodnie z Zasadami, jeśli jego przedstawiciel przetwarza takie dane osobowe w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że organizacja udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie powodujące szkodę.

Ujawnienie

Jeśli w inny sposób chcesz ograniczyć wykorzystanie lub ujawnianie swoich danych osobowych, napisz do nas, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Regulamin 

Proszę również odwiedzić nasze Warunki sekcja ustalającego harmonogram wykorzystania, a także wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności regulujących korzystanie z naszej strony internetowej, na www.organicaromas.com/pages/terms-and-conditions

Zgoda 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na nasze Polityka prywatności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności 

Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej polityki prywatności, zamieścimy te zmiany na tej stronie. 

Kontakt z nami 

Jeśli są jakieś pytania dotyczące tej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami korzystając z informacji poniżej. 

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, Organic Aromas zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących naszego gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych. Osoby z Unii Europejskiej mające pytania lub skargi dotyczące naszej polityki Privacy Shield powinny najpierw skontaktować się z Organic Aromas pod adresem:

www.OrganicAromas.com
1655 W. Fairview Ave. Ste 102, Boise, ID 83702, USA
email: info@organicaromas.com

USA Telefon: (208) 286-4657

Bezpłatny numer w USA: 1 (800) 369-5764

Telefon w Wielkiej Brytanii: +44 20 8089 6864