Klauzula

Nic na tej stronie nie zastąpi Twojej własnej najlepszej oceny.

Materiały zawarte na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady prawnej, medycznej ani innej profesjonalnej porady w jakiejkolwiek sprawie. Organic Aromas nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia i szkody, które mogą wyniknąć z polegania na informacjach zawartych na tej stronie.

Wszelkie tematy związane ze zdrowiem publikowane na tej stronie są wyłącznie opinią autora lub autora gościa. Oświadczenia te nie zostały ocenione przez żadną organizację zewnętrzną. Żadne produkty lub oświadczenia nie mają na celu diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Zawsze konsultuj się z własną opinią i / lub lekarzem.

Chociaż informacje zawarte w witrynie są okresowo aktualizowane, nie gwarantuje się, że informacje zawarte w tej witrynie są poprawne, kompletne i / lub aktualne.

Zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim, a kopiowanie, trwałe przechowywanie lub retransmisja zawartości tej strony jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Organic Aromas.

Niniejsza witryna internetowa i jej zawartość są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.